sdf

sdf

sdf

sdf

dfgdfg

dgdf

sdf

sdf

VOA: Verkeers Ongevallen Analyse

Vaak komt in een artikel de term VOA voorbij. Maar houdt VOA eigenlijk in? Waar maken ze deel van uit? Waar worden ze ingezet? Wanneer worden ze ingezet? In dit artikel zullen we het een en ander toelichten over de VOA.

De VOA staat voor Verkeers Ongevallen Analyse. De VOA houdt zich als hoofdtaak bezig met het onderzoeken van ongevallen. Elke politieregio in Nederland beschikt over de Eenheid VOA. Alle voertuigen, kleding en uitrusting van de VOA in Nederland hetzelfde. Wel verschilt per regio de term VOA: zo heet het in de ene regio 'verkeersdienst' en in de andere 'Technische Ongevallen Dienst'. Maar de dienst die zij verlenen is overal hetzelfde. De medewerkers van de VOA hebben net als elke andere politieagent een basisopleiding gevolgd, waarna de VOA-medewerkers zich zijn gaan specialiseren het gebied van verkeerstechnisch onderzoek. Dit omdat het analyseren van ongevallen speciale technieken met zich meebrengt en om die reden niet is weggelegd voor elke politieagent.

Het voertuig
De VOA beschikt over een aantal voertuigen. In een voertuig zitten vele hulpmiddelen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het voertuig van de VOA is niet vergelijkbaar met een standaard noodhulpvoertuig bij de politie. De buitenkant van het voertuig ziet er dan weliswaar bijna hetzelfde uit als elk ander politievoertuig, maar dat is deze van binnen zeker niet. Zo beschikt het voertuig over een mast die kan uitschuiven waarop een camera zit gemonteerd. Hierdoor kan de VOA een beeld krijgen van de plaats van het ongeval. De beelden kunnen rechtstreeks door de VOA-medewerkers worden bekeken. Zo kunnen ze gelijk beoordelen en kijken of de foto’s het gewenste resultaat hebben.

Ook beschikt het voertuig onder andere over:
- Pop om het slachtoffer aan te geven
- Spuitkrijt
- Gewoon krijt
- Meetlint
- Remtester
- Remvertragingsmeters
- Sleutelgereedschap
- Bezem
- Afzetlint
- Sporenkoffer
- Schep
- Referentielint
- Tachograaf-tester

  • IMG_2226
  • IMG_5525


Inzetcriteria
De VOA wordt niet bij elk ongeval opgeroepen. Wanneer dit zou gebeuren zou het werk niet te doen zijn door het hoge aantal meldingen. Daarom zijn er een bepaald aantal eisen waar de VOA op uitrukt. De VOA rukt alleen uit naar meldingen waar te spreken is van verwijtbaar gedrag. Zo kan het zijn de VOA niet ter plaatse zou gaan naar een ongeval met ernstige gewonden als er geen sprake is van verwijtbaar gedrag. Maar er wordt geen risico genomen, dus als er twijfel is op het plaats van het ongeval, dan wordt de wel gealarmeerd. Maar ook als er sprake is van ‘economische schade’ rukt de VOA uit. Zo kan het voor komen dat er een enorme file ontstaat doordat een er een vrachtwagen is gekanteld op de snelweg.

  • IMG_0156
  • IMG_5531
  • Ongeval A326 Wijchen-2
  • Ongeval A326 Wijchen-3

Wat doen ze op de Plaats Incident?
Een van de bekendste dingen die de VOA doet op de ‘Plaats Incident’ is het opmeten van de remsporen van de betrokken voertuigen. Ook maken ze zoals eerder is beschreven overzichtsfoto's om een zo goed mogelijk beeld te creëren van de omgeving van het ongeval. Ook worden er meetpunten op de foto vastgelegd die voor nadere onderzoeken kunnen dienen. Maar de VOA is niet alleen op de straat te vinden. Ze zullen ook op de werkplaats bezig zijn met onderzoek van voertuigen die bij een ongeval betrokken zijn. Een onderzoek van de VOA op straat neemt meestal zo 90 minuten in beslag. Vaak zorgt dit voor verkeersoverlast, waarbij dit vooral op de snelwegen leidt tot fileproblemen. Maar ook bij voertuigen die niet zijn betrokken bij een ongeval, maar door de politie in beslag zijn genomen, kunnen door de VOA aan een onderzoek onderworpen om te kijken of de technische staat van een voertuig nog wel in orde is.

Eindresultaat
De VOA zou zich nooit bezig houden met de schuldvraag. Er wordt vaak gedacht de dat de VOA hier een antwoord probeert op te vinden. Ze houden zich bezig met het verzamelen van feiten, het vastleggen hiervan en het overdragen van de onderzoeken aan het Openbaar Ministerie. Zij zullen die voorleggen aan de rechtbank, waarna een rechter een oordeel velt over wie de schuldige is.

© 112Gld-zuid.nl - Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging van dit artikel zonder schriftelijke toestemming is verboden.

©2019 - Desigend, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services